Aparthotel Narusa Leśna Przystań z precertyfikatem LEED na poziomie GOLG

27.05.2022

APARTHOTEL Narusa Leśna Przystań już oficjalnie z precertyfikatem LEED na poziomie GOLD!!

Wszystko to po wielu miesiącach starań, konsultacji i konieczności uwzględnienia w projekcie specyficznych wymagań w zakresie ochrony środowiska i zdrowia użytkowników budynku...

Było warto ponieważ:
👉 w chwili obecnej w Polsce tylko 7 obiektów hotelowych posiada certyfikację LEED na poziomie GOLD

👉 Aparthotel #NarusaLesnaPrzystan jest pierwszym w województwie obiektem hotelowym z certyfikacją #LEEDGOLD!!

👉 Na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego tylko 7 obiektów posiada certyfikacje wielokryterialną (większość to obiekty logistyczne), z czego 2 w systemie LEED

👉 w 2021 roku na terenie całej Polski 213 obiektów certyfikowano z wykorzystaniem LEED a z liczby tej, tylko 1,5 % budynków to obiekty hotelowe.