Eco Masuria wspiera lokalną społeczność i stawia na pro-środowiskowe rozwiązania

30.09.2021

Narusa Leśna Przystań to nowoczesny kompleks wypoczynkowy z centrum konferencyjnym, który powstaje właśnie w malowniczej scenerii lasów i rozlewisk Narusy, w miejscowości o tej samej nazwie. Nieopodal Fromborka, nad Zalewem Wiślanym, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, które w ostatnich dekadach pozostawała nielicznie odwiedzaną przez turystów częścią Polski. To pierwszy projekt spółki Eco Masuria a inwestor postanowił wyróżnić się na rynku poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności i ekologiczne podejście. W efekcie z końcem 2021 r. planowane jest oddanie do użytku kompleksu realizowanego w myśl zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego budownictwa.  Z korzyścią dla mieszkańców i regionu oraz dla środowiska.

 

Spółka bardzo świadomie podchodzi do kwestii związanych z ekologią i lokalną społecznością. Już na etapie planowania inwestycji za priorytet uznaliśmy - budowę oraz funkcjonowanie całego kompleksu w oparciu o usługi lokalnych przedsiębiorców, zatrudnienie przedstawicieli lokalnej społeczności, wykorzystanie materiałów i surowców dostępnych w tym regionie. I cały czas sukcesywnie wypełniamy ten cel - obecnie poszukujemy do współpracy miejscowych producentów rolnych prowadzących ekologiczne uprawy - bez sztucznych nawozów i środków ochrony roślin, rybaków i producentów mięsa. Mamy świadomość, że region potrzebuje ożywienia oraz silnego impulsu aby pojawił się na turystycznej mapie Polski. Dlatego Eco Masuria chce służyć wsparciem nie tylko rozwijając zaplecze turystyczne ale również angażując się w lokalne projekty zagospodarowania okolicy, rozbudowę infrastruktury turystycznej, promocję usług okołoturystycznych czy dystrybucję regionalnych wyrobów. Narusa Leśna Przystań to projekt nastawiony w pierwszych latach na reinwestycję zysków w rozwój regionu – mówi Wojciech Matuszny, prezes Eco Masuria Invest i pomysłodawca projektu.

 

Cała inwestycja powstaje z dbałością o środowisko naturalne i lokalną bioróżnorodność. Kompleks realizowany jest na leśnej działce uzdrowiskowej, zagospodarowanej już w przeszłości na cele ośrodka wypoczynkowego. Istniejąca wcześniej zabudowa jest modernizowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb obiektów turystycznych. Rozlewiska Narusy, dobrze zachowane łęgi, lasy gospodarcze, wzgórza morenowe i wreszcie Zalew Wiślany, tworzą unikatowy krajobraz i odpowiadają za walory przyrodnicze okolicy inwestycji. 

To właśnie walory przyrodnicze w postaci starego drzewostanu, naturalna typowa dla zbiorowisk leśnych tego regionu roślinność oraz występujące tu gatunki zwierząt i ich siedliska postanowiliśmy chronić na etapie realizacji oraz funkcjonowania kompleksu – podkreśla Aleksandra Szurlej-Kielańska, zaangażowana przez inwestora jako ekspert do spraw środowiska i bioróżnorodności. Ochrona drzew na terenie budowy oraz projekt nowych nasadzeń bazujący na rodzimych gatunkach roślin to teoretyczny standard dzisiejszych inwestycji. My jednak przykładamy do tego ogromną wagę, chcąc zachować zastane elementy przyrodnicze w możliwie jak najmniej naruszonym stanie oraz tak wkomponować elementy naszego kompleksu aby zlewały się z lasem. W miejscach gdzie było to możliwe pozostawiliśmy martwe dziuplaste drzewa aby nadal służyły ptakom jako siedliska gniazdowe. W miejsce wyciętych ze względów bezpieczeństwa lub pożarowych pojawią się dostosowane do potrzeb miejscowej populacji budki dla ptaków i nietoperzy – dodaje Wojciech Matuszny. 

Odpowiedzialność względem środowiska naturalnego oraz realizacja inwestycji z poszanowaniem zasobów lokalnej bioróżnorodności stały się obok działań na rzecz miejscowej  społeczności głównym celem jaki przyświeca inwestycji Narusa Leśna Przystań. Od kilku miesięcy trwają prace nad precertyfikacją projektu apartamentowca z wykorzystaniem prestiżowego certyfikatu LEED. Spełniając restrykcyjne kryteria między innymi w zakresie oszczędności i odzysku wody, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania surowców czy technologii gwarantującej niższą emisję CO2, obiekt stanie się przyjazny dla środowiska i docelowo będzie tańszy w użytkowaniu – mówi Katarzyna Czyżewska, assesor odpowiedzialna za proces certyfikacji. To co szczególnie warte podkreślenia – dodaje Aleksandra Szurlej-Kielańska – to fakt, wykorzystania w procesie precertyfikacji jednego z tzw. kredytów pilotażowych LEED dedykowanych ochronie ptaków przed kolizjami z przezroczystymi elementami budynków. Z całą pewnością będzie to pierwszy przypadek w Polsce i prawdopodobnie w Europie, gdy w procesie tej certyfikacji inwestor zdecydował się na ochronę ptaków oraz monitoring zastosowanych rozwiązań. Wraz z architektem oraz dostawcą przeszkleń uzgodniono już sposób zabezpieczenia szklanych powierzchni przed kolizjami a spośród branych pod uwagę, znalazły się rozwiązania z Poradnika ochrony ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami autorstwa Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom.