Narusa Leśna Przystań zieleni się coraz bardziej. Dbamy o to by zielenień sprzyjała bioróżnorodności w następnych pokoleniach.

01.06.2022

 

Nasza Narusa Leśna Przystań zieleni się coraz bardziej i przybywa w niej nowych drzew i nasadzeń.

Po co ciągniemy przysłowiowe drewno do lasu? 

Uzupełniamy nasadzenia sosen - w miejscach gdzie musieliśmy wyciąć martwe drzewa oraz tworzymy nowe zalążki "zielonych ścian" i żywopłotów.

Ma być zielono i naturalnie, dlatego przy nasadzeniach stawiamy na gatunki rodzime i odpowiednie siedliskowo dla narusowego lasu. W ostatnim czasie przybyło na naszej działce sporo sosen, brzóz pożytecznych, dębów, paproci i żarnowca.

Uzupełnianie zieleni projektowej odpowiednimi gatunkami pozwala na zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych i wzmacnianie ekosystemów. Odpowiednia siedliskowo zieleń zapewnia miejsca do gniazdowania i odpoczynku dla leśnych mieszkańców dla wielu gatunków ptaków, ssaków i bezkręgowców. To także cenna baza pokarmowa a sama zieleń pozwala także na zachowanie odpowiedniego mikroklimatu.

 

Chcecie wiedzieć jak dobierana przez nas zieleń będzie wspierać w przyszłości lokalną bioróżnorodność?

Chętnie odpowiemy na to pytanie, ponieważ żaden z gatunków nie znalazł się w Narusie przypadkowo. Poza tym, że każdy z gatunków ma za zadanie wspierać lokalnie występującą faunę i florę, to oczywiście to gatunki rodzime, których obecność w tym konkretnym lesie lub na jego skraju nie była obca. 

 

Sosna 

W konarach sosen najczęściej gniazdują: bieliki, kruki, kobuzy, bociany czarne, kanie rude i orły przednie. W starych sosnach, w dziuplach po dzięciołach czarnych chętnie gniazdują włochatki. 

Nasiona sosny stanowią bazę pokarmową dla wielu gatunków ptaków: sójek, kowalików, czyżyków, dzięciołów średnich, dużych i czarnych  oraz dla wiewiórek. 

 

Brzoza

W konarach brzóz gniazdują: rudziki, piecuszki, zięby, świergotki drzewne, dzięcioły zielone. 

Na liściach brzozy stwierdzono żerowanie 105 gatunków motyli dziennych i nocnych (ciem), a dla niektórych gatunków liście tego gatunku stanowią jedyne pożywienie. Cały ekosystem brzozy stanowi miejsce bytowania ponad 500 gatunków owadów, w tym ponad 100 gatunków chrząszczy.

Gatunek chętnie wybierany przez bobry do budowy żeremi. 

Poza tym pod brzozami bujnie rosną mchy, trawy, pierwiosnki, zawilce oraz fiołki. 

 

Dąb bezszypyłkowy

Dorosły dąb stanowi dom dla setek owadów i bezkręgowców oraz wielu gatunków ptaków. Wiele gatunków leśnych ssaków żywi się żołędziami: jelenie, dziki, borsuki, wiewiórki czy myszy. Wiele gatunków grzybów, w tym osławione trufle żyją w symbiozie z korzeniami dębu. 

Wiekowe dziuplaste dęby to doskonałe siedlisko dla dziuplaków, natomiast w koronach tego drzewa chętnie gniazdują czaple a czasem także orliki grubodziobe. 

 

Grab 

Liście grabu stanowią doskonały materiał pokarmowy dla gąsienic motyli nocnych, nasiona jesienią chętnie zjadane są przez sikory i zięby oraz wiewiórki i lisy. 

Grab jako dorosłe dorodne drzewo dostarcza licznych miejsc do gniazdowania dla ptaków i małych ssaków. W formie żywopłotów jest doskonałym miejscem kryjówki dla ssaków oraz miejscem licznego gniazdowania wróblaków. 

 

Cis pospolity, głóg jednoszyjkowy, rokitnik zwyczajny 

Stanowią głównie doskonałą bazę żerowiskową dla ptaków żywiących się owocami, najchętniej wykorzystywaną w okresie jesienno-zimowym. 

Gęste żywopłoty z głogu i rokitnika stanowią ponadto doskonałe siedlisko i schronienie dla drobnych ptaków wróblowych. 

 

Bluszcz pospolity

Doskonałe siedlisko i schronienie dla drobnych ptaków wróblowych. 

 

Co najważniejsze, niemal wszystkie z wymienionych gatunków drzew, jakie zasiliły nasz leśny ekosystem w Leśnej Przystani a mianowicie: brzoza, dąb, głóg, klon, rokitnik i sosna to gatunki odporne na suszę, doskonale znoszące długotrwałe okresy bez opadów i nie wymagające intensywnego podlewania. 

 

Fot. Tadeusz Baraniecki