Paszporty roślin

03.01.2022

Czy wiecie, że nasadzane na terenie Narusa Leśna Przystań rośliny (drzewa, krzewy, rośliny zielne) posiadają paszporty? 

Ekologia i zrównoważone budownictwo są dla nas bardzo ważne, dlatego przykładamy ogromną wagę do zielonego zagospodarowania terenu naszej inwestycji. To właśnie z tego powodu wszystkie rośliny jakie w formie nasadzeń pojawiają się na naszym terenie w ostatnim roku posiadają paszporty roślin. 

Czym jest paszport roślin?

To dokument, potwierdzający że sadzonki zostały skontrolowane i są wolne od organizmów szkodliwych. 

Paszporty roślin wydawane są przez upoważnione do tego podmioty, pod nadzorem właściwego organu – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Upoważnienie do wystawienia paszportu roślin otrzymuje się po zdaniu egzaminu, potwierdzającego odpowiednią wiedzę w zakresie oceny zdrowotności roślin.  

Paszporty roślin mogą być wydawane tylko przez podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. 

W rzeczywistości oznacza to, że nasze sadzonki:

  • pochodzą z legalnego źródła
  • poddane zostały szczegółowej kontroli
  • są wysokiej jakości i wolne od organizmów szkodliwych. 

Co ważne większość roślin wykorzystanych do nasadzeń na terenie naszej inwestycji pochodzi od lokalnych dostawców i producentów roślin. Jednym z nich jest Szkółka Leśna Nadleśnictwa Zaporowo. To właśnie z tej leśnej uprawy pochodzą sosny, dęby, brzozy, klony  i graby, które zasadziliśmy w naszym narusowym lesie. 

Dokonując wyboru dostawców roślin do nasadzeń kierowaliśmy się przede wszystkim:

  • profesjonalizmem  podmiotów produkujących dane sadzonki – nikt chyba nie ma wątpliwości,  że to właśnie w szkółkach leśnych powstają najwyższej jakości sadzonki drzew i krzewów przeznaczanych do nasadzeń w lasach
  • wpieraniem lokalnych producentów – jak w przypadku wielu produktów i usług z jakich korzystamy, tak samo w przypadku zieleni (nie tylko  drzew i krzewów) w pierwszej kolejności postawiliśmy na lokalnych producentów i dostawców – w ten sposób wspieramy się wzajemnie i przyczyniamy się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Ponadto zakup od lokalnych dostawców – wymagający transportu jedynie na krótkie odległości (do 30 km) to znaczne minimalizowanie śladu węglowego i co bardzo ważne w przypadku roślin maksymalne skrócenie czasu dostawy, który jest kluczowy dla zachowania odpowiedniej jakości materiału przeznaczonego do nasadzeń.